Activitats


Construcció i rehabilitació d'habitatges a Lleida

Realitza una àmplia gamma de treballs i serveis per a clients públics i privats, mantenint sempre el seu compromís de qualitat i bon servei.

En l’àmbit de l’obra civil, trobem; canalitzacions de serveis, obres d’urbanització, pavimentació de mescles bituminoses en fred,...

Així mateix en obres d’edificació destaquem la construcció de vivendes, rehabilitacions, reformes i obres de caire singular.

També destaquem tasques de conservació i manteniment de carreteres, donant servei a empreses privades; com ara col·locació de barrera de seguretat, senyalització vertical, neteges de cunetes, sega de vorals i àrees de descans, lleva neus i obres de conservació i d’altres...

Prueba